تبلیغات
بیمه -فروش-بازاریابی - شناسایی موانع ارتباطات بین فردی در تیمهای ورزشی

بیمه -فروش-بازاریابی

همین حالا انجام بده!

رویکردی که مدیران منابع انسانی تیمهای ورزشی در باشگاهها و تیمها بر ان اساس مدیریت خود را اعمال می کنند، بر مبنای شناسایی موانع برقراری ارتباط موثر و کارا از سوی افراد مختلف با همدیگر می باشد.
پژوهشی که در این رابطه انجام پذیرفته به شرح ذیل شما را به مطالعه فرا می خواند:

چکیده 

هدف: اگر چه ارتباطات بین فردی مناسب به منزله کسب نتایج بهتر برای تیم است؛ اما موانع متعدددی بر سر راه ارتباطات اثربخش در تیمهای ورزشی وجود دارد. هدف این پژوهش که با تمرکز بر "زوج مربی - ورزشکار" صورت گرفته، شناسایی بخشی از این موانع در تیمهای ورزشی بوده است. 

روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی و پیمایشی بوده و با روش دلفی انجام شد. گردآوری داده ها در این پژوهش در دو مرحله صورت گرفت. در مرحله اول، فهرستی از موانع فراروی ارتباطات اثربخش از طریق جستجو در مبانی نظری در قالب هفت دسته موانع زبانی، نگرشی، ادراکی، فیزیکی، محیطی، معنایی و فرهنگی استخراج شد. در مرحله دوم با استفادر از روش دلفی؛ آرای خبرگان در مورد این گزاره ها کسب شد. در این پژوهش، جامعه آماری متشکل از دو گروه بود؛ گروه اول شامل، اعضای هیات علمی دانشگاهها بود که در حوزه های مرتبط با موضوع پژوهش مشتمل بر مدیریت منابع انسانی، ارتباطات، رسانه و مدیریت ورزشی مشغول به فعالیت بودند. گروه دوم شامل، اعضای هیات علمی دانشکدههای تربیت بدنی با درجه مربی بودند که سابقه ورزشکاری و یا مربیگری در سطح ملی داشتند. اعضای گروه دلفی به روش نمونه گیری غیرتصادفی و هدفمند انتخاب شدند. تعداد اعضای گروه دلفی، مشتمل بر 20 نفر بود. 
یافته ها: تعداد دوازده گزاره توانستند، اجماع مورد نظر خبرگان را کسب کنند و هشت گزاره حداقل اجماع را به دست نیاوردند. گزاره "عدم وجود اعتماد کافی بین مربیان و ورزشکاران" بیشترین میزان توافق و گزاره "زمان محدود جهت برقراری ارتباطات در حین مسابقات" کمترین میزان توافق را از نظر خبرگان به خود اختصاص داده است. مانع ادراکی با انحراف معیار 0/11،بیشترین میزان میانگین 2/73 و مانع فیزیکی با انحراف معیار0/86 ،کمترین میزان میانگین1/86 را به خود اختصاص داده است. 
نتیجه گیری: غلبه بر موانع زبانی، نگرشی، ادراکی، فیزیکی، محیطی، معنایی و فرهنگی؛ منجر به برقراری ارتباطات اثربخش و بالتبع منطبق شدن معنای مورد نظر مربیان و ورزشکاران بر یکدیگر و بهبود عملکرد و موفقیت تیم می شود. 

ادامه مقاله را از اینجا دانلود کنید.
 نویسندگان

نظرسنجی

  مطالب این وبلاگ چه نیازی از شما را تامین می کند؟درج تبلیغ در انتهای پستهای وبلاگ


کافه بازاریابی

مرکز آموزش عالی علم و فن آوری شمس

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :


خبرنامه وبلاگ

Powered by WebGozar